Ajuntament de Pallejà

escut
 • Codi oficial estadístic: 0815740003
 • Adreça: Sol, 1
 • Codi postal i localitat: 08780 Pallejà
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2018: 11.486
 • Telèfon: 93-6630000
 • Fax: 93-6631640
 • NIF: P0815600B
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Ascensión Ratia Checa
 • Adreça electrònica: palleja@palleja.cat
 • Web: http://www.palleja.net
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat