Ajuntament de Pacs del Penedès

escut
 • Codi oficial estadístic: 0815420002
 • Adreça: Avgda. Diputació, 1 i 3
 • Codi postal i localitat: 08796 Pacs del Penedès
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2017: 902
 • Telèfon: 93-8171485
 • Fax: 93-8170737
 • NIF: P0815300I
 • Alcaldessa Presidenta: Il.lma. Sra. Montserrat Mascaró Gras
 • Adreça electrònica: pacs@diba.cat
 • Web: http://www.pacsdelpenedes.cat
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat