Ajuntament de Lluçà

escut
 • Codi oficial estadístic: 0810940003
 • Adreça: Rourets, 1
 • Codi postal i localitat: 08514 Santa Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà)
 • Comarca: Osona
 • Població 2019: 273
 • Telèfon: 93-8554062
 • Fax: 93-8554042
 • NIF: P0810800C
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Eva Boixadé Calm
 • Adreça electrònica: llusa@diba.cat
 • Web: http://www.lluca.cat
 • Horari d'atencio: De dilluns a divendres de 9h-14h (excepte dijous).Dilluns i dimecres de 16 a 18 h. Horari d'estiu: de dilluns a divendres de 8.30h-15h (excepte dijous).
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat