Ajuntament de la Llacuna

escut
 • Codi oficial estadístic: 0810430008
 • Adreça: Plaça Major, 1
 • Codi postal i localitat: 08779 La Llacuna
 • Comarca: Anoia
 • Població 2019: 870
 • Telèfon: 93-8976063
 • Fax: 93-8976077
 • NIF: P0810300D
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Josep Parera Tort
 • Adreça electrònica: llacuna@diba.cat
 • Web: http://www.ajuntamentlallacuna.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 10h a 14h. Dilluns i dijous de 17 a 20 h.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat