Ajuntament de Gavà

escut
 • Codi oficial estadístic: 0808980001
 • Adreça: Pl. de Jaume Balmes, s/n
 • Codi postal i localitat: 08850 Gavà
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2018: 46.705
 • Telèfon: 93-2639100
 • Fax: 93-2639108
 • NIF: P0808800G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Raquel Sánchez Jiménez
 • Adreça electrònica: ajuntament@gava.cat
 • Web: http://www.gavaciutat.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat