Ajuntament de Folgueroles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0808320002
 • Adreça: Pl. Verdaguer, 2 "Can Dachs"
 • Codi postal i localitat: 08519 Folgueroles
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 2.276
 • Telèfon: 93-8122054
 • Fax: 93-8122192
 • NIF: P0808200J
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Carles Baronet Aldabó
 • Adreça electrònica: folgueroles@diba.cat
 • Web: http://www.folgueroles.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat