Ajuntament de Cubelles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0807490004
 • Adreça: Pl. Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08880 Cubelles
 • Comarca: Garraf
 • Població 2018: 14.992
 • Telèfon: 93-8950300
 • Fax: 93-8952729
 • NIF: P0807300I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Rosa Montserrat Fonoll Ventura
 • Adreça electrònica: cubelles@cubelles.cat
 • Web: http://www.cubelles.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat