Ajuntament de Centelles

escut
 • Codi oficial estadístic: 0806730008
 • Adreça: Nou, 15-17
 • Codi postal i localitat: 08540 Centelles
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 7.423
 • Telèfon: 93-8810375
 • Fax: 93-8812094
 • NIF: P0806600C
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Miquel Arisa Coma
 • Adreça electrònica: centelles@diba.cat
 • Web: http://www.centelles.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat