Ajuntament de Calella

escut
 • Codi oficial estadístic: 0803510007
 • Adreça: Pl. de l'Ajuntament, 9
 • Codi postal i localitat: 08370 Calella
 • Comarca: Maresme
 • Població 2019: 19.069
 • Telèfon: 937663030
 • Fax: 937660576
 • NIF: P0803500H
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Candini Puig
 • Adreça electrònica: calella@calella.cat
 • Web: http://www.calella.cat
 • Horari d'atencio: tots els dies de 8h a 15h
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat