Ajuntament de Calaf

escut
 • Codi oficial estadístic: 0803120002
 • Adreça: Pl. Gran, 1-4
 • Codi postal i localitat: 08280 Calaf
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 3.547
 • Telèfon: 93-8698512
 • Fax: 93-8680462
 • NIF: P0803100G
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Jordi Badia Perea
 • Adreça electrònica: calaf@calaf.cat
 • Web: http://www.calaf.cat/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat