Ajuntament d'Avià

escut
 • Codi oficial estadístic: 0801160009
 • Adreça: Av. Pau Casals, 22
 • Codi postal i localitat: 08610 Avià
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 2.250
 • Telèfon: 93-8230000
 • Fax: 93-8231002
 • NIF: P0801100I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Patrocini Canal Burniol
 • Adreça electrònica: avia@diba.cat
 • Web: http://www.avia.cat
 • Horari d'atencio: dilluns a divendres de 8h-15h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat