Notícies

Twitter Imprimir

Sessions informatives sobre la convocatòria d’ajuts del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha aprovat una nova convocatòria de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020, centrada en finançar operacions impulsades per ajuntaments, consells comarcals i diputacions, basades en els eixos prioritaris 1, 2, 3, 4 i 6.

El Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020, prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda, i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

Per tal de donar a conèixer i difondre l’objectiu i característiques de les bases reguladores i de la seva convocatòria, es faran un seguit de presentacions territorials de les línies estratègiques i dels detalls tècnics.

Les jornades s'organitzen en base al següent calendari:


Barcelona (25 de maig de 2016)
Diputació de Barcelona (Pati Manning)
Barcelona Situació
Programa de la Jornada

Girona (30 de maig de 2016)
Diputació de Girona (Casa de la Cultura)
Girona Situació
Programa de la Jornada

Tarragona (31 de maig de 2016)
Diputació de Tarragona
Aula de Formació del SAM
Tarragona Situació
Programa de la Jornada

Lleida (1 de juny de 2016)
Palau de la Diputació de Lleida
Lleida Situació
Programa de la Jornada