Notícies

Twitter Imprimir

Ampliació termini de justificació de despeses del PO FEDER 2007-2013 de Catalunya

En relació amb la justificació de les despeses del PO FEDER 2007-2013, us informem que la plataforma SIFECAT està operativa de manera permanent per introduir tota la documentació relacionada amb la certificació de la despesa 3115L (despeses executades i pagades fins al 31/12/2015).

Aquesta serà l’ÚLTIMA CERTIFICACIÓ del període 2007-2013.

1. Introducció de pagaments realitzats

  • Us recordem que cal introduir a SIFECAT almenys una factura, amb tota la documentació relacionada, com a molt tard, el 27 de juliol de 2016.
  • Tingueu present que els documents que hàgiu d’annexar-hi siguin en format .PDF.
  • Per complir amb la normativa FEDER, per demostrar la substitució del cartell de l’obra, cal que annexeu una fotografia actualitzada de la placa commemorativa permanent (preferiblement en format .PDF). 

2. Tramitació de la certificació:

  • Donat que és la última certificació de FEDER 2007-2013, s’amplia el termini per a certificar la despesa. La plataforma SIFECAT estarà operativa per tramitar la certificació 3115L fins el 9 de setembre de 2016, inclòs.

Per a qualsevol aclariment us podeu adreçar a:
Servei de Gestió dels Fons de Cooperació i Estructurals
Telèfon: 93 567 17 28

Correu electrònic: fons-europeu.governacio@gencat.cat

Per problemes tècnics, podeu contactar amb:

SIFECAT - SUPORT

Ajuda telefònica

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el Centre d'Atenció als Usuaris (CAU) al telèfon 93 622 54 20

Dilluns, dimecres i dijous: de 8.00 a 18.00 hores; dimarts: de 8.00 a 19.00 hores i divendres: de 8.00 a 17.00 hores

 

Ajuda en línia

Posem a la vostra disposició una bústia on podeu adreçar les vostres consultes al Centre d'Atenció als Usuaris (CAU) per correu-e (sifecat.eco@gencat.cat)