Nivell de coneixements o de la prova de català exigits al personal al servei de les entitats locals (excepte els cossos de les policies locals), de les seves entitats autònomes i dels consorcis en què participa majoritàriament

Grup de titulació
 
Nivell de coneixements o de la prova de català
     
 
Amb caràcter general
 
Amb caràcter
excepcional (*)
     

A
Personal que realitza tasques especialitzades de redacció, correcció, assessorament o planificació lingüístiques

 
D
  
     

A
Resta de personal

 

C

 
 
B
A (elemental)
    
B

C

 
B
A (elemental)
 
C

C

 
B
A (elemental)
 
D

C

 
B
A (elemental)
   
E
Personal d'administració
 
B
 
A (elemental)
A (bàsic)
   
E
Personal d'oficis
 
         A (bàsic)
 
A (elemental)
(*) Si ho determinen les entitats locals