Descripció de la prova de nivell C de català (nivell de suficiència de català):

ESTRUCTURA DE LA PROVA

 

 

 

 

Percentatge amb relació
al total

Temps màxim previst

ÀREA 1   

Expressió escrita

40%

50 minuts

ÀREA 2   

Gramàtica i lèxic

30%

40 minuts

ÀREA 3   

Expressió oral

30%

10 minuts

 

Total prova

100%

1 hora i 40 minuts

 

La part oral de la prova (àrea 3) es fa separadament de la part escrita (àrees 1 i 2). El temps màxim previst per a la part escrita és d’1 hora i 30 minuts.

Requisits d’acreditació del nivell C:

—La puntuació mínima exigida per superar la prova és de 70 punts.

—A més, cal arribar a una puntuació mínima en les àrees següents de la prova:

Àrea 1:

Puntuació mínima exigida: 20 punts  (de 40 punts possibles)

Àrea 2:

Puntuació mínima exigida: 15 punts  (de 30 punts possibles)

Àrea 3:

Puntuació mínima exigida: 15 punts  (de 30 punts possibles)