Descripció de la prova de nivell B de català (nivell intermedi de català):

ESTRUCTURA DE LA PROVA 

 

 

 

Percentatge amb relació
al total

Temps màxim previst

ÀREA 1   

Expressió escrita

35%

45 minuts

ÀREA 2   

Gramàtica i lèxic

35%

45 minuts

ÀREA 3   

Expressió oral

30%

10 minuts

 

Total prova

100%

1 hora i 40 minuts

 La part oral de la prova (àrea 3) es fa separadament de la part escrita (àrees 1 i 2). El temps màxim previst per a la part escrita és d’1 hora i 30 minuts.

 Requisits d’acreditació del nivell B:

—La puntuació mínima exigida per superar la prova és de 60 punts.
—A més, cal arribar a una puntuació mínima en la part escrita i en la part oral de la prova:

Part escrita (àrees 1 i 2):
Puntuació mínima exigida: 42 punts  (de 70 punts possibles)

Part oral (àrea 3):
Puntuació mínima exigida: 18 punts  (de 30 punts possibles)