Descripció de la prova de nivell A elemental (nivell elemental de català):

 

 

 

Percentatge amb relació
al total

Temps màxim previst

ÀREA 1

Comprensió oral

5 %

5 minuts

 

Comprensió lectora

5 %

10 minuts

Expressió escrita

10 %

15 minuts

       

ÀREA 2

Estructures i lèxic

20 %

20 minuts

       

ÀREA 3

Expressió oral

60 %

8 minuts

       

 

Total prova

100 %

58 minuts

La part oral de la prova (àrea 3) es fa separadament de la part escrita (àrees1 i 2). El temps màxim previst per a la part escrita és de 50 minuts .

Requisits d'acreditació del nivell A elemental:

-La puntuació mínima exigida per superar la prova és de 70 punts .

-A més, cal arribar a una puntuació mínima en la part oral de la prova:

Part oral (Àrea 3):

Puntuació mínima exigida: 42 punts (de 60 punts possibles)