Descripció de la prova de nivell A bàsic (nivell bàsic de català):

 

 

 

Percentatge amb relació al total

Temps màxim previst

ÀREA 1

Comprensió oral

10 %

5 minuts

Comprensió lectora

10 %

10 minuts

 

Expressió escrita

5 %

10 minuts

       

ÀREA 2

Estructures i lèxic

15 %

21 minuts

       

ÀREA 3

Expressió oral

60 %

8 minuts

       

 

Total prova

100 %

54 minuts

La part oral de la prova (ÀREA 3) es fa separadament de la part escrita (àrees 1 i 2).

El temps màxim previst per a la part escrita és de 46 minuts .

Requisits d'acreditació del nivell A bàsic:

-La puntuació mínima exigida per superar la prova és de 65 punts .

-A més, cal arribar a una puntuació mínima en la part oral de la prova:

Part oral (Àrea 3):

Puntuació mínima exigida : 34 punts (de 60 punts possibles)