ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS DE LA COMISSIÓ DE GOVERN LOCAL DE CATALUNYA AL LLARG DE L'ANY 2000

Durant l’any 2000 no es va fer cap sessió de la Comissió de Govern Local de Catalunya ja que en aquest període es va realitzar la modificació de la seva composició, aprovada pel Decret 249/2000, de 24 de juliol i la Resolució de 30 d’octubre, de nomenament dels seus membres.

Barcelona, febrer de 2001