Convocatòries anteriors

En aquest apartat hi figura la informació relativa a convocatòries anteriors del programa Viure al Poble Més i la resolució corresponent:
   
Viure al Poble Més
  Convocatòria (Ordre GRI/177/2011)
  Resolució (Resolució GRI/2798/2011)
   
  Convocatòria (Ordre GRI/144/2012)
  Resolució (Resolució GRI/2600/2012)
 
Viure al poble
  2a convocatòria (Ordre GAP/53/2010)
  Modificació (Ordre GAP/528/2010)
  Resolució (Resolució GAP/2470/2010)
  Edicte (Edicte de 31-07-2013)
   
  1a convocatòria (Ordre GAP/188/2009)
  Modificació (Ordre GAP/529/2010)
  Modificació (Ordre GRI/321/2012)
  Resolució (Resolució GAP/2227/2009)
 
   Modificació diversos terminis d'execució VAP i VAP+ (Ordre GRI/228/2013)