Trajectòria històrica

L'any 2012 s'ha incorporat a Municat la Carta de serveis DGAL i se n'ha reestructurat la informació que proporciona, amb la voluntat d'oferir un servei de qualitat al món local, des de la proximitat i la professionalitat.

L'any 2010 es va afrontar el canvi tecnològic que possibilità una millor gestió de continguts i la publicació d'informacions de manera àgil i immediata. Municat està basat en una solució CMS (gestor de continguts) de programari lliure adaptada a Oracle i implantada sobre Linux. Sobre el gestor de continguts estàndard, s'han realitzat diferents desenvolupaments per a l'adaptació al Programa d'identificació visual de la Generalitat i la integració amb altres sistemes, tant departamentals (Registre d'ens locals, FCLC, ENL, PHE, etc.), com externs (Cartografia ICC, Meteocat, Google Maps, Twitter, etc.).

 El precursor del Municat va ser el SIAL (Sistema d'Informació d'Administració Local), que va néixer a finals del 1996 amb la intenció de donar suport al personal tècnic dels ens locals, facilitar-los un conjunt de models administratius i, alhora, fer difusió de les diverses dades referents al món local que es gestionaven a la Direcció General d'Administració Local.

Click per ampliar imatge

La presentació oficial del SIAL es va fer en el marc de Municipàlia 1997, la fira d'equipaments municipals que se celebra a Lleida biennalment.

Click per veure Flash

L'any 1999, el SIAL va ser remodelat i s'hi van afegir continguts nous: es van crear recerques per mapes, es van oferir plànols de carrers de 350 municipis, es va crear una base de dades completa de doctrina i jurisprudència, s'hi van incloure els números de la revista Món Comarcal en PDF, etc. 

Click per ampliar imatge

L'any 2003 el SIAL va ser substituït per Municat, en el context de l'increment d'ús d'Internet en la tramitació administrativa. Amb l'aparició d'aquest nou web, es van millorar i incrementar els continguts d'interès sobre el món local.

Click per ampliar imatge

Inici