Informació general

 

Objectiu:

El Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) instrumenta la cooperació econòmica per a la realització de les obres i els serveis de competència municipal

Destinataris:

Poden concórrer a la convocatòria del PUOSC els municipis i les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el que s'especifica en el Decret de convocatòria. Les entitats municipals descentralitzades poden concórrer-hi en les obres i serveis sobre els quals tinguin competències, i les mancomunitats en aquells serveis de prestació mancomunada.

Convocatòria:

Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.

Termini de presentació de sol·licituds:

Exhaurit

Resolució de la convocatòria:

El PUOSC de les diferents anualitats s'ha resolt amb els acords de govern següents:

ACORD GOV/14/2012, de 28 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012.  

ACORD GOV/186/2010, de 19 d'octubre, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2011.  

ACORD GOV/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2010.  

ACORD GOV/44/2009, de 17 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2009.  

ACORD GOV/133/2008, de 22 de juliol, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2008.  

Planificació quadriennal de les subvencions atorgades:

Llista de les subvencions planificades per al període 2008-2012, ordenades per comarca i municipi, del Programa general (PG), Específic de dinamització i equilibri territorial (ET), Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat (MN), Específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG), Específic del pla d’inversions locals de la Diputació de Lleida (DL), Específic del pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona (DT), Específic d’infraestructures de telecomunicacions (TL) i Específic de biblioteques (BL). 

Planificació PUOSC 2008-2012   

 Formulació definitiva de les subvencions en les diferents anualitats:

Llista de les subvencions atorgades, ordenades per comarca i municipi, del Programa general (PG), Específic de dinamització i equilibri territorial (ET), Específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat (MN), Específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG), Específic del pla d’inversions locals de la Diputació de Lleida (DL), Específic del pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona (DT), Específic d’infraestructures de telecomunicacions (TL) i Específic de biblioteques (BL), per a cadascuna de les anualitats:

Formulació 2008 Format PDF

Formulació 2009 Format PDF

Formulació 2010 Format PDF

Formulació 2011 Format PDF

Formulació 2012 Format PDF