Informació general

El Programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França – Andorra (INTERREG V A-POCTEFA) és un programa europeu de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer de l’Estat espanyol, França i Andorra.

El POCTEFA 2014-2020 constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona fronterera i cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de totes dues bandes dels Pirineus.

El Programa es finança a través de fons FEDER. La taxa d’intervenció del FEDER gestionada pel POCTEFA que reben els projectes és del 65%. Això vol dir que el pressupost previst de 189,34 M€, dels quals, a Catalunya li pertocaria un 36,4% (35,3 M€) es traduirà en 274 M€, d’inversió total del projectes.

Les prioritats del programa 2014-2020 i la distribució dels recursos es presenten en el quadre següent:

 

 

Eixos prioritaris

Subvenció FEDER

% total

Eix 1

Dinamitzar la innovació i la competitivitat

 49,83

26,32%

Eix 2

Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos

 28,48

15,04%

Eix 3

Promoure la protecció, la valorització, l’ús sostenible dels recursos locals

 48,05

25,38%

Eix 4

Afavorir la mobilitat de béns i de persones

 24,92

13,16%

Eix 5

Reforçar les competències i la inclusió als territoris

 26,7

14,10%

Eix 6

Assistència tècnica

11,36

 6,00%

Total

 

189,34

100%

 

La Direcció General d’Administració Local participa en els comitès de programació i de seguiment del Programa i d’acord amb les funcions que li atorguen les seves competències en l’àmbit local, el seu paper és el de promoure projectes de partenariat entre una banda i altra de la frontera on hi participin entitats locals de Catalunya, assessorar-los i acompanyar-los durant el desenvolupament i execució dels projectes.