Informació addicional

Primera  programació de projectes  de cooperació transfronterera INTERREG V-A-POCTEFA 2014-2020.

 

Per a més informació, podeu consultar a la pàgina web oficial del programa INTERREG V A POCTEFA

 http://poctefa.eu