Subvencions locals

Subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2013
Departament: Territori i Sostenibilitat Termini: 18/01/2013

Subvencions a ens locals d ' activitats de formaci ó i promoci ó del patrimoni cultural i desenvolupament local a l ' Alt Pirineu i Aran
Departament: Territori i Sostenibilitat Termini: 17/01/2013

Subvencions per a l'any 2013 a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions contra els canvi climàtic 
Departament: Territori i Sostenibilitat Termini: 31/01/2013

Ajuts per utilitzar àrid reciclat dels residus de contractació amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses municipals de Catalunya
Departament: Agència de Residus de Catalunya Termini: 04/03/2013

 Subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l'ocupació, amb persones perceptores de prestacions d'atur
Departament: d'Empresa i Ocupació
Termini: Finalitzat

 Subvencions diverses adreçades als ens locals
Departament: d'Empresa i Ocupació
Termini: Diversos

 Subvencions als ens locals per prevenció d'incendis en urbanitzacions
Departament: d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, A. i M.N
Termini: Finalitzat

 Ajuts per a la millora en l'eficiència de la gestió i l'optimització de recursos 
Departament: de Governació i Relacions Institucionals
Termini: Finalitzat

 Ajuts per a Agrupacions de Defensa Forestal
Departament: d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, A. i M.N
Termini: Finalitzat

 Subvenció per al Pla per a la completa extensió de la gasificació (PLEGAC)
Departament: d'Empresa i Ocupació
Termini: Finalitzat

Es crea el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.Versió PDF
Departament: Medi Ambient i Habitatge Termini: sense termini

Informació sobre el procediment de gestió i terminis anuals dels ajuts assignats als grups d’acció local participants a la iniciativa comunitària Leader Plus a Catalunya. Versió PDF
 Departament: Agricultura, Ramaderia i Pesca  Termini: sense termini