Carta de serveis de la DGAL
 

Aquesta Carta de serveis presenta les principals eines de suport, informació i serveis que la Direcció General d'Administració Local proporciona al món local.

El projecte d'elaboració d'aquesta Carta de serveis pretén donar resposta al compromís adquirit pel director general d'Administració Local amb la prestació de serveis de qualitat al conjunt dels ens locals de Catalunya. L'elaboració de la Carta de serveis ja ha comportat millores en l'organització i la revisió de Municat.

Així mateix, la Carta de serveis expressa l'aposta decidida de la Direcció General d'Administració Local per treballar en el marc d'una política global de qualitat i la voluntat d'adaptar-se a totes les millores que es vagin implementant per al món local, des del Departament de Governació i Relacions Institucionals.


Els nostres serveis

Informació sobre els ens locals de Catalunya:

•  Consulta de dades dels ens locals

•  Consulta de càrrecs electes

•  Resultats de les eleccions municipals

•  Consulta de pressupostos i liquidacions

•  Registre d'ens locals de Catalunya

•  Registre de símbols dels ens locals

•  Consulta sobre l'estat del programa de mapes municipals

•  Descàrrega de mapes de Catalunya

•  Descàrrega de dades referents als ens locals (en format Excel)

Subvencions i ajuts adreçats als ens locals :

•  PUOSC (Pla únic d'obres i serveis de Catalunya)

•  FEDER (Fons europeus de desenvolupament regional)

•  Viure al Poble Més

•  Compensacions a càrrecs electes

•  FCLC (Fons de cooperació local de Catalunya)

•  Ajuts per a la millora en l'eficiència de la gestió i l'optimització de recursos

•  Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública

Eines de suport i assistència als ens locals :

•  Guia de modelatge per als expedients administratius

•  Consulta de pressupostos i liquidacions (Inventari públic)

•  Tramesa telemàtica d'actes i acords

•  Recull de legislació sobre governs i hisendes locals

•  Enquesta EIEL

•  Assistència jurídica al personal de les corporacions locals

•  Canvis al mapa local

•  Heràldica cívica

 

 

Inici