Missió, visió i valors

Missió

La missió de la Direcció General de l'Administració Local és treballar per a la cooperació i l'assistència als ens locals, tant en l'àmbit jurídic com en l'econòmic; acompanyar-los en tot allò relacionat amb el món local, i vetllar pel compliment normatiu, des de la proximitat i la col·laboració.

Visió

Volem que la Direcció General d'Administració Local esdevingui el referent per al servei a tots els municipis de Catalunya i el nexe principal entre els ens locals i la Generalitat. Volem , a més, oferir un servei de qualitat des de la proximitat i la professionalitat.

Valors

Voluntat de servei: orientar-se cap als ens locals del conjunt del territori, amb la voluntat de satisfer les seves necessitats mitjançant un servei de qualitat, sotmès a un procès d'avaluació continuada.

Eficiència: aconseguir els objectius fixats, amb l'optimització dels recursos disponibles i ser resolutius per tal d'aconseguir els resultats previstos.

Proximitat: conèixer la realitat del món local, des de l'arrelament al territori i detectar les necessitats del municipalisme, per tal d'afavorir-ne la interrelació amb la ciutadania i amb la Generalitat.

Innovació: fomentar l'ús de les noves tecnologies, com a eina indispensable per aconseguir una major eficiència i una més estreta proximitat en el dia a dia dels tràmits i gestions.

Compromís: esforçar-se per millorar els serveis que es presten al món local, escurçant temps de resposta, simplificant tràmits i, al capdavall, convertint les preocupacions de qualsevol ens local en la nostra ocupació diària.