Informació general

 

Objectiu:

El Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la disparitat entre les regions.

A Catalunya, la tipologia dels eixos susceptibles de cofinançament FEDER en el món local és la següent: 

  • Eix1: Innovació, desenvolupament empresarial i economia del coneixement
  • Eix 2: Medi ambient, prevenció de riscos i energia
  • Eix 4: Desenvolupament local i urbà
  • Eix 5: Assistència tècnica  

Destinataris:

Poden concórrer a la convocatòria del FEDER, com a beneficiaris, els ens locals de Catalunya, d’acord amb el que s’especifica a les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya.

 

Convocatòria:

Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, per al període 2007-2013, eix 1, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

Ordre GRI/142/2013, de 25 de juny, de modificació de l’Ordre GRI/21/2012, de 2 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació de Lleida susceptibles de ser cofinançades pel FEDER, per al període 2007-2013, eix 1, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

Ordre GRI/145/2013, de 25 de juny, de modificació de l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, modificada per l’Ordre GRI/132/2012, de 4 de maig, i de l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, modificada per l’Ordre GRI/35/2013, de 17 de gener, per les quals s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007–2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 15 de març de 2012 la convocatòria segons l’Ordre GRI/21/2012, per a la demarcació de Lleida (FEDER, eix 1).

Fins al 31 de març de 2012 la convocatòria segons l’Ordre GRI/8/2012 (FEDER, eixos 2 i 4).

Fins al 19 de desembre de 2012 la convocatòria segons l’Ordre GRI/320/2012 (FEDER, eixos 2 i 4).

 

Resolució de la convocatòria:

Convocatòria GRI/21/2012: Resolució GRI/1183/2012, de 12 de juny.

Convocatòria GRI/8/2012: Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny.

Convocatòria GRI/320/2012: Resolució GRI/1418/2013, de 18 de juny.

Correcció d'errades a la Resolució GRI/1418/2013, de 18 de juny.