Convocatòries anteriors

En aquest apartat hi figura la informació relativa a convocatòries anteriors del programa FEDER i la resolució corresponent:

 

Eix 1 Catalunya
  1a Convocatòria (Ordre GAP/538/2010)
Resolució
(Resolució GAP/4085/2010)
 
Eix 1 Barcelona
 

1a Convocatòria (Ordre GAP/131/2009)
Resolució (
Resolució GAP/104/2010)

 

2a Convocatòria (Ordre GAP/366/2010)
R
esolució (Resolució GAP/3735/2010)
Correcció d'errades (Resolució GAP/3735/2010 de correcció d'errades)
Modificació termini execució (Ordre GRI/140/2013)

 

Eix 1 Tarragona

 

1a Convocatòria (Ordre GAP/520/2008)
Modificació (Ordre GAP/579/2010)
Resolució (
Resolució GAP/2567/2009)

 

2a Convocatòria (Ordre GAP/169/2010)
Resolució (
Resolució GAP/2478/2010)
Modificació termini execució (Ordre GRI/144/2013)

 

Eix 1 Lleida

 

1a Convocatòria (Ordre GAP/545/2008)
Modificació (Ordre GAP/580/2010)
R
esolució (Resolució GAP/2568/2009)

 

2a convocatòria (Ordre GAP/170/2010)
Resolució (
Resolució GAP/2479/2010)
Modificació termini execució (Ordre GRI/143/2013)

 

Eix 1 Girona

 

1a Convocatòria (Ordre GAP/522/2008)
Modificació (Ordre GAP/601/2010)

Resolució (
Resolució GAP/2566/2009)

 

2a Convocatòria (Ordre GAP/171/2010)
Resolució (Resolució
GAP/4084/2010)
Modificació termini execució (Ordre GRI/141/2013)

 

 

Eix 1 + de 200.000 habitants

  1a Convocatòria (Ordre GAP/472/2008)
Modificació (Ordre GAP/597/2010)

Resolució (
Resolució GAP/4034/2008)
 

Eixos 2 i 4

 

1a Convocatòria (Ordre GAP/442/2008)
M
odificació (Ordre GAP/345/2009)
2a Modificació (Ordre GAP/578/2010)
Resolució (Resolució GAP/2529/2009)
Modificació de la resolució (Resolució GAP/273/2010)

 

2a convocatòria (Ordre GRI/8/2012)
Modificació (Ordre GRI/132/2012)
Modificació termini execució (Ordre GRI/145/2013)

   
  3a convocatòria (Ordre GRI/320/2012)
  Modificació (Ordre GRI/35/2013)
  Modificació termini execució (Ordre GRI/145/2013)
  Resolució (Resolució GRI/1418/2013)
  Correcció d'errades (CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució GRI/1418/2013)
   

Eix 5

 

Convocatòria (Ordre GAP/443/2008)
Resolució (
Resolució GAP/4035/2008)