Informació addicional

En l’enllaç següent hi figura un informe amb el detall dels criteris, la dotació i el repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya corresponents a l’anualitat 2014:

 Informe sobre criteris, dotació i repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya 2014
 

En l’enllaç següent hi figura una anàlisi sobre l’evolució de la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya:

  Informe sobre l’evolució del Fons de cooperació local de Catalunya 1989-2014 

 


  AJUNTAMENTS - Estat de pagament (en data 17 de març de 2016) 


  CONSELLS COMARCALS - Estat de pagament (en data 17 de març de 2016) 

 

 

Per a més informació us podeu adreçar a:  dgal@gencat.cat