Informació general

 

Objectiu:

L'objectiu d'aquest sistema de compensacions econòmiques és donar suport a la labor d'alcaldes i alcaldesses del país, dignificar la professionalització dels càrrecs electes locals i fomentar l'accés a l'activitat política.

Destinataris:

Poden concórrer a la convocatòria per atorgar les compensacions econòmiques els municipis que no ultrapassin els 2.000 habitants i que la totalitat dels drets reconeguts i liquidats del pressupost de l'ens no superi en un 75% el valor mig del seu tram de població.

Convocatòria:

Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favordels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2016.

 

Mitjana de Recursos Ordinaris

 

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al 28 d'abril de 2016.

Resolució de la convocatòria: