Informació addicional

Subdirecció General de Cooperació Local
   Sra. Àngels Canals  i VilaInformació SAC
 
Servei de Gestió dels Fons Estructurals i de Cooperació
 
   
Per a més informació us podeu adreçar a:
  dgal@gencat.cat