Descàrrega de fitxers

En aquest apartat, s’hi poden descarregar fitxers amb les dades disponibles corresponents a ens locals, població, així com els resultats de les eleccions locals des de 1979.

Dades referents als ens locals
Dades de població
Resultats de les eleccions locals 1979 - 2011

  

 

 

Dades referents als ens locals (27/10/2016)

  Consulta de dades Format Access 2003Format WinZIPFormat 7 Zip
  Ajuntaments Versió Excel 97
  Entitats municipals descentralitzades Versió Excel 97
  Consells comarcals Versió Excel 97
  Diputacions Versió Excel 97
  Entitats metropolitanes Versió Excel 97
  Organismes autònoms locals Versió Excel 97
  Mancomunitats de municipis Versió Excel 97
  Consorcis Versió Excel 97
  Societats participades Versió Excel 97
  Tots els ens Versió Excel 97
  Tots els ens Format CSV
   
  Símbols heràldics:  EscutsFormat 7 Zip BanderesFormat 7 Zip
  Relació detallada d'enllaços Versió Excel 97
  Inici
   

 

 

 

Dades de població
Any
Excel
TXT Delimitat
1998
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
1999
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2000
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2001
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2002
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2003
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2004
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2005
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2006
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2007
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2008
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2009
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2010
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2011
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2012
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
2013
Versió Excel 97
Format TXT delimitat
1990-2013
Versió Excel 97
Format Access 97
     
Nomenclàtor 2015
Versió Excel 97
 
  Inici

 

 

 

 

 
Resultats de les eleccions municipals 
Any
Participació
Vots
1979
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
1983
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
1987
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
1991
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
1995
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
1999
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
2003
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
2007
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
2011
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
Versió Excel 97
Versió TXT delimitat
1979-2011 Participació/Vots Versió Excel 97 Versió Access 2003 comprimida amb WinZip
Regidors de Catalunya
Versió Excel 97  
      Inici