Apartats temàtics

Municat, com a pàgina web pròpia de la Direcció General d'Administració Local, és l'eina al servei dels ens locals de Catalunya i de la ciutadania en general, que proporciona tota mena d'informació sobre allò que fa referència al món local.

Des dels seus inicis el 1997, el web de la DGAL ha esdevingut un instrument de treball imprescindible per al personal tècnic d'Administració local, professionals de diversos sectors, estudiants i públic en general.

A Municat s'hi troba informació sobre els ens locals, ordenada en diferents àrees temàtiques:

Carta de serveis DGAL, que agrupa el conjunt de serveis que la Direcció General d'Administració Local presta al món local.

Els ens locals de Catalunya, on es poden consultar i descarregar les dades que són competència de la DGAL (mapa local, heràldica, resultats de les convocatòries electorals municipals des de l'any 1979, composició del ple, ens dependents, etc.).

Ajuts i subvencions
, amb informació sobre el conjunt de línies de cooperació local gestionades per la DGAL: PUOSC, FEDER, Fons de cooperació local de Catalunya, Compensacions a càrrecs electes, Ajuts extraordinaris, etc.

Recursos per al món local, amb eines de suport als ens locals com la guia de modelatge administratiu, la normativa específica del personal d'aquestes entitats, informació relativa a diverses comissions (de cooperació local, de govern local, de delimitació territorial, etc.) i altres enllaços d'interès.

Municat a l'escola, que ofereix jocs referents al territori, mapes muts i recursos a la xarxa per als estudiants.

Actualitat, amb el butlletí electrònic Municat Notícies i enllaços a la premsa local i comarcal.

Durant l'any 2011, Municat ha tingut 293.189 visitants, que han consultat 2.532.622 pàgines d'informació.