Servei de consulta i assessorament

Dins d’aquest apartat d’Assistència Jurídica, la Carta us ofereix el servei de consulta i assessorament, que és l’espai en el qual se us indiquen els referents que podeu trobar en els serveis actius de la Direcció General d’Administració Local i en els dels serveis territorials corresponents.
 
Aquest servei s’ha ofert des dels inicis de l’estructuració de la DGAL i els ST i les consultes més sovintejades solen ser en matèria de personal, patrimoni, atermenaments i delimitacions, Registre d’ens locals, dades generals, ajuts i subvencions, pressupostos i liquidacions, i assessorament en general.
 
Ara, en aquest espai podeu trobar tots els serveis amb els quals podeu contactar per poder formular les consultes i demanar l’assessorament que pugueu necessitar en les matèries de règim local que són competència del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
 
Subdirecció General d’Assistència Jurídica i Règim Local: 
 
Consultes en matèria de personal, patrimoni, atermenaments i delimitacions, Registre d’ens locals, i assessorament en general.
 
Subdirecció General de Cooperació Local:
 
Consultes en matèria d’ajuts i subvencions (que són competència del Departament de Governació i Relacions Institucionals).
 
 
 
Serveis Territorials de Barcelona
Serveis Territorials de Girona
Serveis Territorials de Lleida
Serveis Territorials de Tarragona
Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre