Mancomunitat d'Aigües de Merlès

Objectius i competències


Prestació del servei de subministrament d'aigua potable en alta i en baixa als municipis mancomunats. La mancomunitat és titular de totes les competències que sobre aquests serveis es troben atribuïdes per la legislació aplicable als ajuntaments mancomunats, i les que pugui exercir per delegació d'altres administracions públiques.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat