Consell Comarcal del Moianès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8104240003
 • Adreça: C. Joies, 11-13
 • Codi postal i localitat: 08180 Moià
 • Comarca: Moianès
 • Població 2018: 13.432
 • Telèfon: 938208000
 • Fax: 938207624
 • NIF: P0800317J
 • President: Il·lm. Sr. Ramon Vilar Camprubí
 • Gerent: Sr./Sra. Vacant
 • Adreça electrònica: ccmn.consell@ccmoianes.cat
 • Web: http://www.ccmoianes.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat