Consell Comarcal del Vallès Occidental

escut
 • Codi oficial estadístic: 8104020002
 • Adreça: Ctra. Nacional 150, km 15
 • Codi postal i localitat: 08227 Terrassa
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Població 2018: 917.905
 • Telèfon: 93-7273534
 • Fax: 93-7271969
 • NIF: P5800007F
 • President: Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
 • Gerent: Sra. Núria Carrés Bordas
 • Adreça electrònica: ccvoc@ccvoc.org
 • Web: http://www.ccvoc.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat