Consell Comarcal del Solsonès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8103500000
 • Adreça: C/ Dominics, 12, Plaça del Consell Comarcal
 • Codi postal i localitat: 25280 Solsona
 • Comarca: Solsonès
 • Població 2018: 13.392
 • Telèfon: 973-482003
 • Fax: 973-482514
 • NIF: P7500009A
 • Presidenta: Il·lma. Sra. Sara Alarcón Postils
 • Gerent: Sr. Marc Carrera Massana
 • Adreça electrònica: consell@elsolsones.cat
 • Web: http://elsolsones.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat