Consell Comarcal del Segrià

escut
 • Codi oficial estadístic: 8103320002
 • Adreça: C/ Canyeret, s/n
 • Codi postal i localitat: 25007 Lleida
 • Comarca: Segrià
 • Població 2020: 211.840
 • Telèfon: 973-054800
 • Fax: 973-054810
 • NIF: P7500008C
 • President: Il.lm. Sr. David Masot Florensa
 • Gerent: Sr. Sergi Fo Pifarré
 • Adreça electrònica: presidencia@segria.cat
 • Web: http://www.segria.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat