Consell Comarcal del Maresme

escut
 • Codi oficial estadístic: 8102130008
 • Adreça: Pl. Miquel Biada, 1
 • Codi postal i localitat: 08301 Mataró
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 447.824
 • Telèfon: 93-7411616
 • Fax: 93-7572112
 • NIF: P5800008D
 • President: Il·lm. Sr. Damià Del Clot Trias
 • Gerent: Sra. Anna Antoja Serra
 • Adreça electrònica: maresme@ccmaresme.cat
 • Web: http://www.ccmaresme.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat