Consell Comarcal del Baix Llobregat

escut
 • Codi oficial estadístic: 8101150006
 • Adreça: Ctra. Nacional 340, km 1249 Parc Torreblanca
 • Codi postal i localitat: 08980 Sant Feliu de Llobregat
 • Comarca: Baix Llobregat
 • Població 2018: 819.168
 • Telèfon: 93-6852400
 • Fax: 93-6851868
 • NIF: P5800011H
 • Presidenta: Il.lma. Sra. Eva Martínez Morales
 • Gerent: Sra. Eugènia Garcia Puig
 • Adreça electrònica: consellcomarcal@elbaixllobregat.cat
 • Web: http://www.elbaixllobregat.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat