Consell Comarcal del Bages

escut
 • Codi oficial estadístic: 8100750006
 • Adreça: Carrer de la Muralla de Sant Domènec, 24
 • Codi postal i localitat: 08240 Manresa
 • Comarca: Bages
 • Població 2018: 176.485
 • Telèfon: 93-6930350
 • NIF: P5800009B
 • Presidenta: Il.lma. Sra. Estefania Torrente Guerrero
 • Gerent: Sra. Cristina Rubio Segura
 • Adreça electrònica: consell@ccbages.cat
 • Web: http://www.ccbages.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat