Entitat Municipal Descentralitzada de Sorpe

escut
 • Codi oficial estadístic: 7006450006
 • Adreça: Casal Estudi de Sorpe
 • Codi postal i localitat: 25587 Sorpe
 • Comarca: Pallars Sobirà
 • Població 2011: 50
 • Telèfon: 973-626038
 • Fax: 973-626341
 • NIF: P2500034J
 • President: Sr. Josep Maria Costansa Abadia
 • Adreça electrònica: ajuntament@altaneu.ddl.net
 • Ens del què depèn: Ajuntament d'Alt Àneu
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat