Ajuntament de l'Aldea

escut
 • Codi oficial estadístic: 4390440003
 • Adreça: Av. Catalunya, s/n
 • Codi postal i localitat: 43896 L'Aldea
 • Comarca: Baix Ebre
 • Població 2018: 4.137
 • Telèfon: 977-450012
 • Fax: 977-450863
 • NIF: P4318400A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Daniel Andreu Falcó
 • Adreça electrònica: alcaldia@laldea.org
 • Web: http://www.laldea.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat