Ajuntament de Torroja del Priorat

escut
 • Codi oficial estadístic: 4315410007
 • Adreça: Major, 31
 • Codi postal i localitat: 43737 Torroja del Priorat
 • Comarca: Priorat
 • Població 2018: 148
 • Telèfon: 977-839217
 • Fax: 977-839217
 • NIF: P4315600I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Rosario Abelló
 • Adreça electrònica: aj.torroja@altanet.org
 • Web: http://www.torroja.altanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat