Ajuntament de Riudecols

escut
 • Codi oficial estadístic: 4312860009
 • Adreça: La Parra, núm. 2
 • Codi postal i localitat: 43390 Riudecols
 • Comarca: Baix Camp
 • Població 2017: 1.165
 • Telèfon: 977-817009
 • Fax: 977-560810
 • NIF: P4313000D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Anna Isabel Aragonés Roc
 • Adreça electrònica: ajuntament@riudecols.cat
 • Web: http://www.riudecols.altanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat