Ajuntament de Puigpelat

escut
 • Codi oficial estadístic: 4311910007
 • Adreça: Plaça de la Vila, 14
 • Codi postal i localitat: 43812 Puigpelat
 • Comarca: Alt Camp
 • Població 2018: 1.151
 • Telèfon: 977602225
 • Fax: 977605782
 • NIF: P4312100C
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Marta Blanch Figueras
 • Adreça electrònica: sec.puigpelat@altanet.org
 • Web: http://www.puigpelat.altanet.org
 • Horari d'atencio: 8.00 a 15.00 hores
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat