Ajuntament de Prades

escut
 • Codi oficial estadístic: 4311660009
 • Adreça: Pl. Major, 2
 • Codi postal i localitat: 43364 Prades
 • Comarca: Baix Camp
 • Població 2018: 589
 • Telèfon: 977-868018
 • Fax: 977-868197
 • NIF: P4311800I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Lidia Bargas Musoy
 • Adreça electrònica: aj.prades@altanet.org
 • Web: http://www.prades.altanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat