Ajuntament de la Morera de Montsant

escut
 • Codi oficial estadístic: 4309600000
 • Adreça: Plaça Priorat, 6
 • Codi postal i localitat: 43361 La Morera de Montsant
 • Comarca: Priorat
 • Població 2017: 158
 • Telèfon: 977-827112
 • Fax: 977-827112
 • NIF: P4309700E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Meritxell Martorell Porqueres
 • Adreça electrònica: aj.morera@altanet.org
 • Web: http://www.lamorerademontsant.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat